Firma "Elektro - Maks" s.c. powstała w 1998 r.
W jej skład osobowy wchodzi dwóch wspólników Tomasz Kosik i Witold Maksymiuk, którzy są uprawnieni do podejmowania zobowiązań w imieniu Spółki.
Spółka wykonuje instalacje elektryczne, sieci komputerowe, instalacje teletechniczne,usługi budowlane.
Spółka "Elektro - Maks" s.c. dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonywania wszelkich robót związanych z prowadzoną działalnością. tj. posiada ciężki młot wiercąco - kujący, wiertarki udarowe, wiertarko - wkrętarki akumulatorowe, urządzenia pomiarowo - kontrolne np. MIE 500, MIC 2,5 - mierniki uniwersalne oraz inne niezbędne narzędzia do prowadzenia robót. Zarówno wspólnicy jak i pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe. W chwili obecnej zatrudniona jest jedna osoba na czas nieokreślony.

Posiadany sprzęt i doświadczenie zawodowe pozwalają na wykonanie instalacji, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w ciągu 12 godzin w Lublinie i 24 godzin na terenie kraju.


  • Tomasz Kosik - elektryk, posiada uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV.

  • Witold Maksymiuk - technik elektryk, posiada uprawnienia budowlane Nr ewid. 216/Lb/98.

  • Waldemar Adameczek - posiada uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV.  • INDEX |  O FIRMIE |  OFERTA  |  GALERIA |  KONTAKT |  LINKI