Spółka wykonuje:

 • Instalacje elektrycznych systemów              grzewczych
 • Instalacje elektryczne - siła i światło
 • Instalacje odgromowe i uziemiające
 • Instalacje antenowe RTV i SAT

 • Instalacje domofonowe

 • Instalacje i technika oświetleniowa

 • Sieci informatyczne i telekomunikacyjne

 • Automatyka i sterowanie

 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

 • Pomiary rezystancji izolacji

 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych

 • Pomiary natężenia oświetlenia

 • Pomiary instalacji odgromowych •  Spółka "Elektro - Maks" dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonywania wszelkich robót  związanych z prowadzoną działalnością. Zarówno wspólnicy jak i pracownicy posiadają  niezbędne kwalifikacje zawodowe.

   Gwarantujemy profesjonalne i terminowe wykonanie wszelkich usług w branży  elektrycznej.
   Mamy nadzieję, że nasza oferta wzbudzi Państwa zainteresowanie.


   Wykonujemy również instalacje elektryczne w budynkach mieszkalny jednorodzinnych. W tym  przypadku proponujemy Klientom wykonanie instalacji "pod klucz". Proponujemy wykonanie  całości instalacji obejmującej: instalację elektryczną, instalację domofonową, instalację  alarmową i antenową. Oferta obejmuje montaż osprzętu i opraw oświetleniowych. Po  zakończeniu prac montażowych, Klient otrzymuje protokół pomiarów powykonawczych  instalacji elektrycznej. To wszystko za cenę ryczałtową ustaloną przed przystąpieniem do prac.  Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem. Powierzone pracę wykonujemy terminowo i  solidnie. Sami dbamy o dostawę materiałów na plac budowy. Również niezbędne zgłoszenia do  Zakładu Energetycznego wykonujemy w ramach jednej umowy.

   Naszymi największymi klientami są:

 • PGE Dystrybucja Oddział Lublin ul Garbarska 21, gdzie wykonaliśmy m.in.
  - remont instalacji elektrycznych w budynku Garbarska 21,
  - modernizację budynku nastawni w rozdzielni Abramowice,
  - modernizację budynku Cechowni Liczników,
  - instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku posterunku energetycznego w Łęcznej,
  - instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku posterunku energetycznego w Świdniku,
  - instalacje okablowania strukturalnego Wydziału Liczników,
  - roboty budowlane wraz instalacjami w budynku PGE Dystrybucja Green House.

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ul. Czechowska 4,
   wykonujemy tam czynności bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej oraz wykonujemy   roboty instalacyjno - montażowe na podstawi odrębnych zleceń.

 • M.K.R. Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Jastków,
   jako podwykonawca wykonaliśmy przebudowę Zakładu Energetycznego Lublin - Teren
   ul. Elektryczna 2
   instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku Nadleśnictwa Świdnik,
   instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku Nadleśnictwa Mircze,
   remonty instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych.

 • BIOMED Wytwórnia Surowic i Szczepionek
   wykonujemy tam roboty instalacyjne oraz pomiary w ramach bieżącej działalności
 • Wykonywaliśmy również:
  - okablowanie strukturalne wraz z wydzieloną siecią  zasilającą w budynku Sądu Apelacyjnego,
  - okablowanie strukturalne wraz z wydzieloną siecią  zasilającą w budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa Odział Toruń,
   instalacje elektryczne:
  - w budynkach mieszkalnych wykonywanych w technologii  kanadyjskiej,
  - w budynkach wykonanych z bali drewnianych,
  - w budynkach mieszkalnych wielorodzinnym np.  Apartamenty pod Świerkami,
  - na terenie modernizowanej części Baxter Manufakturing,
  - w Zakładzie produkcji leków dla zwierząt Vet Agro - Modernizacja linii 5,
   Zajazd Lwowski Bogucin

 • powrót  INDEX |  O FIRMIE  |  OFERTA  |  GALERIA  |  KONTAKT  |  LINKI